Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1.       Administratorem danych osobowych Klientów jest GBC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej GBC Group) z siedzibą w Warszawie , ul. Karola Dickensa 27/27 , 02-382 Warszawa, NIP: 701-066-19-07., REGON:  366495624, KRS: 0000661304, (XII wydział Gospodarczy KRS).

 

2.       Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do GBC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  . oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  GBC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  .

 

3.       GBC GROUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału ?Zmiany Polityki Prywatności?.

 

4.       Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

 

Dane Osobowe
5.       GBC Group przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi GBC Group oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług GBC Group oraz Produktów i usług partnerów handlowych GBC Group, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

 

6.       GBC GROUP wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

 

7.       Podstawą przetwarzania danych osobowych przez GBC GROUP jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

?         umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,

?         realizacji zamówień na Produkty i usługi GBC Group,

?         reakcji na informacje przesłane GBC Group z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

?         realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),

?         realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług GBC Group oraz Produktów i usług partnerów handlowych GBC Group, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

 

8.       Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług GBC Group, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez GBC Group.

 

9.       Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług GBC Group oraz Produktów i usług partnerów handlowych GBC Group.

 

10.   Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez GBC Group. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

11.   Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

 

12.   GBC Group będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez GBC Group, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń GBC Group.

 

13.   W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

 

14.   W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

 

15.   Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług GBC Group, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny gobigevents.pl  wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie ? dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej gobigevents.pl  (określone             szczegółowo w Polityce Cookies  https://gobigevents.pl/polityka-cookies/)

2) z użyciem logów serwera ? dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony gobigevents.pl nastąpiło przez odnośnik (link) ? adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę gobigevents.pl.

 

16.   W przypadku uzyskania przez GBC Group wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej gobigevents.pl  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, GBC Group może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny gobigevents.pl  i jej poddomen
17.   Przeglądanie zawartości witryny internetowej gobigevents.pl , niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

 
Korzystanie z formularza kontaktowego
19.   Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego a stronie  https://gobigevents.pl/kontakt/  wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
20.   Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  GBC Group sp. z ograniczoną odpowiedzialnością i dostępnych na gobigevents.pl  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 

21.   Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  GBC Group zwracać się do czytelników po imieniu.

 

22.   Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 

Zamawianie usług i produktów
23.   Zamawianie usług i produktów oferowanych przez GBC GROUP za pośrednictwem gobigevents.pl  możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

 

24.   Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.
25.   Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług GBC Group (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług GBC Group oraz partnerów handlowych GBC Group)
26.   GBC GROUP zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług GBC Group.

 

27.   Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu gobigevents.pl , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  GBC GROUP  .

 

28.   Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych gobigevents.pl .

 

29.   Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe
30.   Dane osobowe podane na serwisach należących do GBC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

 

31.   GBC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
Inne formularze
32.   Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do  GBC Group sp. z ograniczoną odpowiedzialnością i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  GBC Group sp. z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają Polityce Prywatności.
Partnerzy
33.   Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do  GBC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
Przekazywanie danych podmiotom trzecim
34.   GBC Group nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

 

35.   W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

 

36.   Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zmiany Polityki Prywatności
37.   Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://gobigevents.pl . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

 

38.   Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:  GBC Group nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  GBC GROUP serwisu i newsletterów

 

Zaloguj się do swojego konta poniżej

Fill the forms bellow to register

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.